Privacyverklaring

De gegevens die OJN van leden bewaart zijn:

Gegevens die verplicht zijn om lid te worden:

  • geboortedatum: de vereniging is voor jongeren van 16 tot 30, dus wij hebben de geboortedatum nodig om te kunnen nagaan of geïnteresseerden de juiste leeftijd hebben om lid te worden;
  • e-mailadres: om leden te kunnen bereiken met aan het lidmaatschap gerelateerde zaken en uitnodigingen voor activiteiten;
  • toestemming voor het plaatsen van foto’s op social media (facebook.com/orthodoxejongeren; instagram.com/orthodoxejongeren) en de OJN website (orthodoxejongeren.nl): als leden aangeven dat zij niet gefotografeerd willen worden en/of deze foto’s niet op het internet geplaatst willen hebben, wordt dit uiteraard niet gedaan.

Optionele gegevens:

  • Telefoonnummer: om in de verenigingswhatsappgroep te kunnen worden toegevoegd (optioneel), of om privé uitnodigingen te krijgen voor activiteiten.

Bovenstaande gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap (het lidmaatschap vervalt bij opzegging door het lid of het bestuur of als het lid ouder dan negenentwintig jaar is), of totdat leden aangeven niet langer toestemming te geven voor het bewaren van hun gegevens. Zonder de verplichte gegevens te delen, is het echter niet mogelijk om lid te blijven van OJN.

De gegevens worden gebruikt om activiteiten te organiseren en om contact te houden met de leden. De gegevens worden bewaard in Google Drive (antwoorden op het lidmaatschapsformulier) en Google Contacts (e-mailadres) van het OJN-bestuur (orthodoxejongeren@gmail.com). Telefoonnummers staan ook in de groepsapp, indien het lid toestemming heeft gegeven om daaraan toegevoegd te worden.

Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming gedeeld worden met derden. Er worden geen foto’s geplaatst van mensen, die niet op de foto willen. Foto’s worden verwijderd van social media en/of de website als iemand op die foto daar om vraagt. Toestemming voor het bewaren van gegevens kan ten allen tijde worden teruggeroepen, maar zonder de verplichte gegevens is het niet mogelijk om lid van OJN te zijn of te blijven.