Orthodox Zomerkamp

Orthodox Zomerkamp

Orthodox Zomerkamp

Het Orthodoxe Zomer Kamp wordt sinds 2000 georganiseerd en geleid door OJN in samenwerking met de Orthodoxe Jongeren in de BeNeLux (OJB-JOB).  Wij zetten een traditie voort die ongeveer 25 jaar geleden gestart is door de Vereniging van Orthodoxen H. Nicolaas van Myra. Het is een zomerkamp voor orthodoxe kinderen en tieners van 7 tot 18 jaar. Het kamp is bedoeld om kinderen en tieners in een andere context dan de parochie of het gezin een orthodoxe vakantieweek te laten beleven. Het wil een plek zijn waar deelnemers en leiding in een orthodoxe omgeving leven: gebed, Goddelijke liturgie en catechese zijn vaste onderdelen van het programma. Het zomerkamp is ook een vakantiekamp, dus horen sport, spel, zingen, spannende verhalen en een kampvuur er ook bij.

Het kamp heeft de zegen van de orthodoxe bisschoppenconferentie in de Benelux.

Orthodox Zomerkamp 2020

Dit jaar vindt het OZK plaats in Nederland: we gaan naar De Wolfskuil in Ommen. Het zal zijn van 26 juli tot 2 augustus.

De inschrijvingen zijn nog niet geopend.

Voor meer informatie zie de facebookpagina van het OZK of stuur een email naar orthodoxzomerkamp@gmail.com.

Zie ook voor verdere informatie:

Groepsindeling en betalingsgegevens

Paklijst

Wilt u het OZK steunen?