Orthodox Zomerkamp 2011

Van 30 juli tot 6 augustus is het jaarlijkse Orthodoxe zomerkamp gehouden, georganiseerd door de verenigingen van Orthodoxe Jongeren in België (OJB-JOB) en in Nederland (OJN). Met de zegen van de bisschoppenconferentie van de Benelux brachten 45 kinderen en 20 leiders een week door in een tentenkamp in de bossen bij het dorp Grobbendonk in België. Het kamp was gewijd aan het feest van de Transfiguratie (6 augustus), dat tijdens het kamp werd gevierd. Het thema werd behandeld tijdens catechese, in spelen, creatieve activiteiten en in gesprekken met de geestelijken.

Hoofd kampleiding was wederom Elizabeth Van Duijn, parochiane van de Nikolaaskerk in Amsterdam. De pastorale zorg was in handen van vader Alexander Yavorousky (Leuven), vader Hildo Bos (Amsterdam) en diaken Dimitri Yatsun (Antwerpen). Een aanzienlijk deel van de leiding bestond uit jonge mensen die zelf als kind aan het kamp hebben deelgenomen. Bij het opbouwen en afbreken werd het team bijgestaan door vrijwilligers uit de parochie van Christus Geboorte in Antwerpen onder leiding van vader Andrei Eliseev en vader Artemi Alimarin.

De centrale plaats van het kamp was de kerktent, versierd met iconen op doek, geschilderd door de kinderen. In de kerk werden de ochtend-en avondgebeden gelezen en twee keer de Goddelijke Liturgie gevierd. De eerste Goddelijke Liturgie werd gevierd op zondag 31 juli; de tweede op de voorlaatste dag van het kamp, 5 augustus. Deze werd voorgegaan door aartsbisschop Simon van Brussel en België, die de vooravond ook hielp met het afnemen van de biecht. Een andere bisschop, Bisschop Athenagoras van Sinope, was ook voornemens om het kamp te bezoeken, was verhinderd om gezondheidsredenen. Aartsbisschop Simon diende samen met de geestelijkheid van het kamp en diaken Victor Yudin. Bij alle diensten zongen en hielpen de kinderen zelf.

Het Orthodoxe zomerkamp wordt sinds 2000 door OJN en OJB-JOB georganiseerd. Het staat open voor Orthodoxe kinderen van 7 tot 16 jaar uit België en Nederland die Nederlands spreken. Het kamp draait volledig met vrijwilligers uit verschillende parochies. Met meer dan 12 jaar ervaring is er inmiddels een solide basis: ervaren leiders, handig materiaal en goede catechese. Het kamp wordt georganiseerd dankzij financiële en materiële steun van bisdommen en parochies. Het kamp van 2012 is gepland voor de periode van 28 juli-04 augustus. Voor foto’s klik hier.

Giften kunnen worden overgemaakt op de volgende rekening:

121293 t.a.v. OJN-OZK te Amsterdam.
IBAN: NL58 INGB 0000121293
BIC: INGBNL2A