Orthodox Zomerkamp 2009

Van 25 juli t/m 1 augustus jongstleden is het jaarlijkse Orthodoxe Zomerkamp (OZK) gehouden op kampeerterrein “De Abbert”bij Dronten in Flevoland. Het kamp werd voor de tiende keer achtereen georganiseerd door de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in België (OJB-JOB). Zoals gebruikelijk kreeg het kamp de zegen van de bisschoppen van de drie grootste bisdommen van de Benelux, het Orthodoxe Exarchaat van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat, het Exarchaat der Russisch-Orthodoxe Kerken van het Oecumenisch Patriarchaat in West Europa en het diocees van Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Aan het kamp namen dit jaar zestig kinderen en twintig leiders deel. Hoofd kampleiding was voor het tweede achtereenvolgende jaar Elisabeth (Lisette) Van Duijn-Bruning, de geestelijke verzorging was in handen van v. Alexander Yavarouski (Leuven), v. Hildo Bos (Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (Antwerpen). Zes leiders hadden in hun jeugd zelf aan Orthodoxe kampen deelgenomen: vier van hen aan de kampen van de Vereniging van Orthodoxen en twee aspirant-leiders aan het OZK zelf. De kinderen waren onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen: 7-9 jaar, 10-12 jaar en 13-16 jaar. Vooral de oudste groep was dit jaar groot met 27 kinderen. Naast de “gewone” tentleiding waren dit jaar ook leiders mee voor drama, sport en spel en het materiaalbeheer. Met ruim tachtig personen in het kamp was het kookteam van drie personen non-stop druk in de veldkeuken. Afgezien van een houten blokhut waar het kantoor was ingericht, was het hele kamp in tenten ondergebracht.

Het kamp had als thema “De woestijnvaders”. Gedurende een week werden catechese, sport, spel en theater gebruikt om de traditie van de vaders en moeders van de vroege kloostertraditie te leren kennen. Leidraad waren de korte vertellingen en vaderspreuken (Apophtegmata) waarin stilte, gebed en de evangelische geboden centraal staan. Naast de “gewone” kerktent was hierom ook een rustige gebedshoek ingericht waar kinderen en leiders desgewenst konden bidden.

Elke dag begon en eindigde met gebed in de kerktent. Ook werden twee Goddelijke Liturgieën gecelebreerd, waarbij de kinderen alle gezangen en lezingen voor hun rekeningen namen. De slotliturgie op 31 juli werd gecelebreerd door aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland. Hiermee werd de traditie voortgezet dat de bisschoppen die hun zegen aan het kamp geven, er ook komen celebreren. De organisatie hoopt in de komende kampen ook één van de bisschoppen van het Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Metropoliet Panteleimon, bisschop Maximos of bisschop Athenagoras) te ontvangen.

Een ander bijzonder bezoek was hegoumena Maria uit Asten, die samen met zuster Makrina en zuster Andrea het kamp bezocht. Voor de kinderen uit de middengroep was de catechese met de zusters over het monniksleven een onvergetelijke ervaring.

Het OZK wordt volledig gefinancierd uit de bijdragen van deelnemers en schenkingen van bisdommen, parochies en particulieren. De groei van het kamp maakt steeds nieuwe investeringen nodig, waaronder twaalf (!) slaaptenten en een complete veldkeuken die de afgelopen jaren zijn aangeschaft. Ook wordt korting geboden aan kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. Giften kunnen worden overgemaakt op de volgende rekening:

121293 t.a.v. OJN-OZK te Amsterdam.
IBAN: NL58 INGB 0000121293
BIC: INGBNL2A
Het OZK 2010 zal eveneens plaatsvinden op terrein “De Abbert”. In het najaar van 2009 zal hierover meer bekend worden gemaakt.

Bron: bestuur@orthodoxejongeren.nl – 7 augustus 2009 Persbericht van de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *