Orthodox Zomerkamp 2007

Van 29 juli tot en met 4 augustus vond in de bossen van Putten het achtste orthodoxe zomerkamp voor nederlandstalige kinderen en tieners plaats. 45 kinderen en 18 begeleiders namen deel aan het kamp. Zij kwamen uit Belgie en Nederland, maar vertegenwoordigden een veelvoud aan culturen en achtergronden. De geestelijke leiding werd gedragen door vader Alexander Yavarousky, rector van de parochie van de Heilige Mattheüs te Leuven (België), diaken Hildo Bos van de parochie van de Heilige Nicolaas te Amsterdam en diaken Dimitri Jatsun te Anntwerpen . De eindverantwoordelijke van het kamp was Idwine van der Blij.

Het thema van het kamp was dit jaar “Johannes de doper en voorloper”. Het kwam naar voren tijdens de ochtendgebeden, bij de cathechese, bij de spelen en bij de creatieve activiteiten. Hier volgt een kleine greep uit onze belevenissen:

We begonnen ons kamp met een toneelstuk met daarin het leven van Johannes de doper en voorloper. Alle kinderen waren zeer geboeid, wat bleek uit het feit dat gedurende de week anekdotes hieruit terugkwamen in de verhalen van de kinderen. Gezien het feit dat de leeftijd van de kinderen varieerde van 7 tot 17 jaar, was het kamp verdeeeld ion drie leeftijdsgroepen en vonden de meeste activiteiten plaats per subkamp. Het was daarom extra leuk om te zien dat op de eerste dag een groot spel met alle deelnemers goed aansloeg bij de kinderen. De samenwerking binnen de groepjes was bijzonder goed; de oudste deelnemers namen verantwoordelijkheid voor de jongste, deze jongsten maakten op hun beurt met hun enthousiasme de ouderen weer actief.

De volgende dag, dinsdag, hadden de tieners een wandeltocht waardoor deze groep een hechte band kreeg, onder andere door de goede gesprekken die ze met elkaar voerden tijdens het wandelen. De blaren namen ze voor lief. De dag erna kon er door de vermoeide tieners en de kinderen uitgerust worden tijdens het zwemmen. Ook dit jaar viel het aangepaste ‘levend stratego’weer goed in de smaak. In plaats van de militaire hirarchie, werd gebruik gemaakt van de kerkelijke hierarchie, waardoor zelfs de jongsten wisten of een metropoliet nu lager of hoger is dan een bischop.

Donderdagavond was er Vespers en ruimte om te biechten, het was goed om te zien hoe vanzelfsprekend de biecht voor de kinderen is. Het hoogtepunt van het kamp was de Goddelijke Liturgie de volgende ochtend. De gehele Liturgie werd gezongen door de kinderen, hoofdzakelijk in het nederlands, afgewisseld met enkele griekse en slavische gezangen. De kerk was versierd met fresco’s die dit jaar en vorige jaren door de tieners zijn geschilderd. Als eregast was bisschop Simon aanwezig.’s Avonds was de bonte avond, met stukjes (veel dansjes) en broodjes bakken bij het vuur. Omdat we de volgende ochtend reeds vroeg het terrein af moesten, hadden we de kerktent al ingepakt. Hierdoor sloten we het kamp op zaterdagochtend op gepaste wijze af met ochtendgebeden in de kampvuurkuil.

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit kamp bedanken, zowel degenen die een geldelijke bijdrage hebben geleverd (Vereniging van Orthodoxen en verscheidene parochies), als degene die hun tijd en energie hebben bijgedragen (de leiding, de organisatie, de op- en afbouwploeg uit Amsterdam). Daarnaast natuurlijk nog eenieder die in gebed of in daad heeft bijdragen aan dit onmisbare stukje orthodoxie voor onze kinderen.

We zijn alweer begonnen met de voorbereidingen van volgend jaar en alle soorten van bijdrage zijn welkom. We zijn nog op zoek naar onder andere een hoofd kampleiding, een aantal tentleiding en ondersteunende mensen. Geldelijke bijdragen in de vorm van donaties kunnen gestort worden op girorekening 121293 tnv OJN-OZK te Amsterdam.

Organisatie Orthodox Zomerkamp 2007

Idwine van der Blij, Agnes van der Voort en Hildo Bos

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *