Lezing Asten (2005)

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Joh. 14:6)

Het Begin
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ (Joh. 14:6, DNBV).
God heeft zich aan de mensen willen openbaren. In het NT openbaart Hij zich in Christus, die het Licht der wereld is. Maar ook in het OT wilde God zich al openbaren. Wanneer we het begin van het Johannesevangelie lezen kunnen we dat vergelijken met wat er in Genesis staat. In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. (Joh. 1:1-4) In het begin schiep God hemel en aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de overvloed, maar Gods geest zweefde over het water. (Gen. 1:1-2) Uit bovenstaande blijkt dat de Drie-eenheid al bestond voor de schepping.

Ik ben de Weg
De mens moet een weg gaan. Ook in het OT was er al sprake van een weg. Want de Heer kent de weg der gerechten, maar de weg der bozen gaat te gronde. (Ps. 1, Psalterion Den Haag) Maar hoe kom je erachter wat de weg is? Het OT is hier heel duidelijk in: Leef volgens de Wet.
Zalig de onbevlekten op hun levensweg,
Die wandelen in de Wet des Heren.
Zalig die Zijn Getuigenissen overwegen,
Die hem zoeken met geheel hun hart.
Want zij die ongerechtigheid doen,
Wandelen niet op Zijn Wegen.
(…) Waardoor kan een jong mens zijn weg recht maken?
Door het onderhouden van Uw Woorden. (Ps. 118 vs. 1-3 en 8)
In het NT komen we iets nieuws tegen, waarbij Christus zegt: ‘Ik ben de Weg.’ Dit heeft gevolgen voor de weg die we moeten gaan. In de Wet staat bijvoorbeeld: ‘Gij zult geen echtbreuk plegen’. Maar Christus zegt dat hij die alleen maar naar een vrouw kijkt al echtbreuk pleegt. Dit gaat dus veel verder dan de Wet uit het OT. De weg van Christus houdt in dat mensenelkaar niet alleen moeten liefhebben maar nog veel verder moeten gaan: Elkaar liefhebben zoals Christus u heeft liefgehad. Dit is heel moeilijk, maar elke weg heeft een begin. Je moet ook beginnen bij dat begin, al is het met kleine dingen. Het is niet genoeg dit alleen maar te weten, je moet vooral ook iets doen.

De weg, de waarheid, het leven.
De weg is ook de waarheid. En de waarheid en de weg zijn het leven. Waanneer je je op de weg begeeft ontmoet je de waarheid en dat is het leven; in overgave.

Dit is een samenvatting van de lezing gegeven door Moeder Maria (hegoumena van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten) op 14 mei 2005 gegeven in dit klooster tijdens het OJN-weekend. Opgetekend door Xenia Loosjes.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *