Heilige Johannes van Shanghai en San Fransisco

De heilige Johannes van Shanghai en San Francisco werd geboren in 1896 in het Rusland van voor de revolutie. Na gevlucht te zijn heeft de heilige Johannes in veel landen gewoond en gediend. Een tijd lang heeft de heilige in Oost-Europa gewoond, waar hij ook priester is geworden.

De heilige Johannes van Shanghai en San Francisco (Johannes Maximovitch de wonderdoener) is de patroonheilige van OJN, vanwege zijn betrokkenheid bij het oprichten van de Orthodoxe kerk in Nederland, zijn inzet voor het verenigen van Orthodoxe gemeenschappen, en zijn goede daden voor kinderen en jongeren in Azië en Amerika. 

In 1934 werd de heilige Johannes bisschop van Shanghai. Daar heeft hij zich ingezet voor de eenheid binnen de lokale Orthodoxe kerk en heeft hij een weeshuis en tehuis voor arme kinderen opgericht. Toen China werd ingevallen door de Sovjetmachten is de heilige persoonlijk afgereisd naar Washington D.C. om te zorgen dat de gelovige vluchtelingen uit China werden opgenomen in Amerika.

Na 1951 is de heilige Johannes actief geweest in West-Europa, in Frankrijk en in de Benelux. Hier heeft de heilige onder andere geholpen met het oprichten van het Orthodoxe klooster van de Heilige Johannes de Voorloper in Den Haag. De heilige Johannes heeft eraan bijgedragen, dat veel heiligen van voor het Schisma, waaronder de Heiligen van de Lage Landen, bekender zijn geraakt binnen de Orthodoxe kerk.

Vanaf 1962 heeft de heilige Johannes in Amerika gewoond, waar hij bisschop van San Francisco was. Ook hier heeft hij zich ingezet voor de eenheid binnen de Orthodoxe gemeenschap. In 1966 overleed de heilige Johannes en in 1994 is hij heilig verklaard. De feestdag van de heilige wordt gevierd op 2 juli, zijn sterfdag.

Meer informatie over het leven van de heilige Johannes kunt u hier vinden (in het Engels).