Archief van
Categorie: Verslagen

Welkom!

Welkom!

Welkom op onze nieuwe website. Omdat alles nieuw is, is het voor ons ook een beetje wennen. In de zwarte balk hierboven zijn de pagina’s te zien. Van informatie over OJN tot onze aankomende activiteiten, in het witte stuk daaronder zijn de verschillende soorten berichten te zien. Omdat we pas sinds kort met deze nieuwe website werken is het nog een beetje leeg, niet getreurd: we zullen er hard aan werken om alles mooi aan te vullen!

Heb je vragen over de website of over OJN? Via het kopje ‘contact’ kun je ons direct een berichtje sturen!

Orthodox Zomerkamp 2012

Orthodox Zomerkamp 2012

Van 29 juli t/m 5 augustus vond voor de twaalfde keer het Orthodoxe Zomerkamp (OZK) plaats, georganiseerd door de Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en in België (OJB-JOB). Het kamp zet sinds 2000 de traditie van de Orthodoxe Kinderkampen van de Vereniging van Orthodoxen “Heilige Nikolaas” voort, die ca. 25 jaar geleden voor het eerst werden gehouden. Het kamp vond onderdak op vakantiecentrum “De Wolfskuil” in Ommen.

Het kamp werd gehouden met de zegen van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux. Hoofd kampleiding was Alexandra Bakker, in het dagelijks leven werkzaam in het middelbaar onderwijs. De geestelijke verzorging was in handen van aartspriester Alexander Yavarouski (rector van de parochie van de h. Mattheos in Leuven), priestermonnik Boris (Chapchal) (klooster van de h. Profeet Elia Sint-Hubert), priester Hildo Bos (parochie h. Nikolaas, Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (parochie Geboorte van Christus, Antwerpen).

Aan het OZK namen dit jaar 52 kinderen uit Nederland en België deel, die werden begeleid door 20 leiders. Thema was “Ik geloof”. Het thema werd uitgewerkt in catechese, spelen en gesprekken op verschillende manieren die aansloten bij het niveau van de leeftijdsgroepen.

De jongste groep (7-9 jaar) besprak de dagelijkse lezingen uit het Evangelie aan de hand van verhalen en de Geloofsbelijdenis. De middengroep (10-12 jaar) heeft zich de hele week vooral bezig gehouden met de Geloofsbelijdenis. Centraal bij de jonge tieners (13-14 jaar) stond een project waarbij leiders werden geïnterviewd over hun eigen geloof. De oudste groep (15-16 jaar) ging in op het persoonlijke geloof, o.a. aan de hand van een enquête onder de tieners in het kamp. Tijdens de laatste catechese-les hebben alle groepen zich voorbereid op de biecht.

Een bijzondere traditie die zich heeft gevormd is het schilderen van ikonen op doek door tieners. Dit gebeurt in de kerk in stilte en met gebed; als voorbeelden zijn schetsen gebruikt van bestaande ikonen (dit jaar van de Annunciatie).

Dit jaar waren er onder de deelnemers veel goede zangers, wat te merken was tijdens de ochtend- en avondgebeden en de Goddelijke Liturgie. Ook bij het kampvuur en de “bonte avond” (de slotavond) werd er met de hele groep veel gezongen onder leiding van vader Boris. Sommige activiteiten voor de jongere kinderen werden georganiseerd door de oudste kinderen, o.a. als een manier om te proeven aan een mogelijke rol als leider in de toekomst.

Het kamp lag op een prachtig natuurgebied. De kinderen sliepen en aten in tenten op twee grasvelden in het bos. Ook de kerk was ingericht in een speciale kerktent. De kinderen genoten van de mogelijkheid om de hele dag buiten te zijn. Elke dag was er minstens één spel in het bos; daarnaast maakten de tieners een trektocht van een dag en gingen alle deelnemers naar het zwembad.

Op de voorlaatste dag van het kamp, 4 augustus, werd de Goddelijke Liturgie gevierd. Deze stond in het teken van de Transfiguratie (6 augustus) en werd geheel door de kinderen gezongen. Na de Liturgie bereidden de kinderen toneelstukjes, liedjes en dansnummers in voor de bonte avond. De avond werd afgesloten met een avondgebed in het bos.

Het Orthodoxe Zomerkamp 2012 was een geslaagd kamp, dat voor veel deelnemers een verdieping van hun beleving van het geloof betekende. Meerdere kinderen hebben nu al aangegeven dat ze in 2013 graag mee willen gaan. Ook hopen sommige deelnemers om in de toekomst ook als leiding mee te gaan.

Het volgende Orthodoxe zomerkamp staat gepland van 19 tot 29 juli 2013. Bij gebrek aan een terrein in België wordt het kamp wederom op een locatie in Nederland gehouden.

Giften kunnen worden overgemaakt op de volgende rekening:
121293 t.a.v. OJN-OZK te Amsterdam.
IBAN: NL58 INGB 0000121293
BIC: INGBNL2A

Orthodox Zomerkamp 2011

Orthodox Zomerkamp 2011

Van 30 juli tot 6 augustus is het jaarlijkse Orthodoxe zomerkamp gehouden, georganiseerd door de verenigingen van Orthodoxe Jongeren in België (OJB-JOB) en in Nederland (OJN). Met de zegen van de bisschoppenconferentie van de Benelux brachten 45 kinderen en 20 leiders een week door in een tentenkamp in de bossen bij het dorp Grobbendonk in België. Het kamp was gewijd aan het feest van de Transfiguratie (6 augustus), dat tijdens het kamp werd gevierd. Het thema werd behandeld tijdens catechese, in spelen, creatieve activiteiten en in gesprekken met de geestelijken.

Hoofd kampleiding was wederom Elizabeth Van Duijn, parochiane van de Nikolaaskerk in Amsterdam. De pastorale zorg was in handen van vader Alexander Yavorousky (Leuven), vader Hildo Bos (Amsterdam) en diaken Dimitri Yatsun (Antwerpen). Een aanzienlijk deel van de leiding bestond uit jonge mensen die zelf als kind aan het kamp hebben deelgenomen. Bij het opbouwen en afbreken werd het team bijgestaan door vrijwilligers uit de parochie van Christus Geboorte in Antwerpen onder leiding van vader Andrei Eliseev en vader Artemi Alimarin.

De centrale plaats van het kamp was de kerktent, versierd met iconen op doek, geschilderd door de kinderen. In de kerk werden de ochtend-en avondgebeden gelezen en twee keer de Goddelijke Liturgie gevierd. De eerste Goddelijke Liturgie werd gevierd op zondag 31 juli; de tweede op de voorlaatste dag van het kamp, 5 augustus. Deze werd voorgegaan door aartsbisschop Simon van Brussel en België, die de vooravond ook hielp met het afnemen van de biecht. Een andere bisschop, Bisschop Athenagoras van Sinope, was ook voornemens om het kamp te bezoeken, was verhinderd om gezondheidsredenen. Aartsbisschop Simon diende samen met de geestelijkheid van het kamp en diaken Victor Yudin. Bij alle diensten zongen en hielpen de kinderen zelf.

Het Orthodoxe zomerkamp wordt sinds 2000 door OJN en OJB-JOB georganiseerd. Het staat open voor Orthodoxe kinderen van 7 tot 16 jaar uit België en Nederland die Nederlands spreken. Het kamp draait volledig met vrijwilligers uit verschillende parochies. Met meer dan 12 jaar ervaring is er inmiddels een solide basis: ervaren leiders, handig materiaal en goede catechese. Het kamp wordt georganiseerd dankzij financiële en materiële steun van bisdommen en parochies. Het kamp van 2012 is gepland voor de periode van 28 juli-04 augustus. Voor foto’s klik hier.

Giften kunnen worden overgemaakt op de volgende rekening:

121293 t.a.v. OJN-OZK te Amsterdam.
IBAN: NL58 INGB 0000121293
BIC: INGBNL2A

Orthodox Zomerkamp 2010

Orthodox Zomerkamp 2010

Van 24 t/m 31 juli heeft in Dronten het jaarlijkse Orthodoxe Zomerkamp plaatsgevonden, georganieerd door de Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en in België (OJB-JOB). Het kamp zet sinds 2000 de traditie van de Orthodoxe Kinderkampen van de Vereniging van Orthodoxen “Heilige Nikolaas” voort, die 25 jaar geleden voor het eerst werden gehouden.

Het kamp werd gehouden met de zegen van verschillende Orthodoxe bisschoppen met gemeenschappen in Nederland: Metropoliet Panteleimon van België, Aartsbisschop Simon van Brussel en België/Den Haag en Nederland en Aartsbisschop Gabriël van Komana. Hoofd kampleiding was wederom Lisette van Duijn, terwijl de geestelijke verzorging in handen was van aartspriester Alexander Yavarouski (rector van de parochie van de h. Mattheos in Leuven), priester Hildo Bos (parochie h. Nikolaas, Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (parochie Geboorte van Christus, Antwerpen).

Aan het OZK 2010 namen 50 kinderen en ruim 15 leiders uit Nederland en België deel. Vier van de leiders hadden zelf als kind aan de Orthodoxe kinderkampen/zomerkampen deelgenomen. Het thema — “De Opstanding van Christus” kreeg vorm in catechese, drama, spellen en gesprekken. De tienergroep had elke dag een “rustig uurtje met God” waarin het thema besproken werd aan de hand van filmfragmenten en citaten uit de Schrift, liturgische teksten en literatuur. Twee keer gedurende het kamp werd de Goddelijke Liturgie gecelebreerd, waarbij de kinderen zelf zongen, hielpen in het altaar en lazen. Voorafgaand aan de laatste Liturgie namen alle deelnemers en leiders deel aan de biecht.

Het volgende OZK wordt gepland in de zomer van 2011 in België. De organisatoren zijn nog op zoek naar een geschikt terrein. Als thema is gekozen “De Transfiguratie”.

V. Hildo Bos

Orthodox Zomerkamp 2008

Orthodox Zomerkamp 2008

Van 1 t/m 9 augustus heeft op het domein De Hoge Rielen bij Kasterlee (België) het jaarlijkse Orthodoxe zomerkamp plaatsgevonden. De zomerkampen worden sinds 2000 gezamenlijk georganiseerd door de Orthodoxe jongerenverenigingen in Nederland en België, OJN en OJB. De kampen zetten de traditie voort van de Orthodoxe kinderkampen die gedurende ca. 25 jaar zijn gehouden door de Vereniging van Orthodoxen Heilige Nikolaas. Zij vinden plaats met de zegen van de bisschoppen van de voornaamste Orthodoxe bisdommen met parochies in Nederland en België: het Aartsbisdom van België-Exarchaat van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat, het Aartsbisdom van Brussel en België-Bisdom van Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk en het Exarchaat van de Orthodoxe kerken van de Russische traditie van het Oecumenisch Patriarchaat. De kampen wordt in de Nederlandse taal gehouden, afwisselend in Nederland en België.

 

Het OZK 2008 had 62 deelnemers in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar. Met inbegrip van het leidingteam telde het volledige kamp ruim tachtig personen. Kamppriester was, net als voorgaande jaren, vader Alexander Yavarouski uit Leuven, bijgestaan door de diakens Hildo Bos (Amsterdam) en Dimitri Jatsun (Antwerpen). Hoofd kampleiding was dit jaar Elisabeth (Lisette) van Duijn-Bruning uit Amsterdam, docente in het bijzonder onderwijs. Onder de leiding waren vier nieuwe leidster die zelf als kind mee zijn geweest op het OZK.

groepsfotoozk08
Thema van het kamp waren de gelijkenissen van Christus. Elke dag werd tijdens de ochtendgebeden één gelijkenis gelezen, die tijdens de catechese, spelen en activiteiten werd uitgewerkt. De meeste activiteiten, evenals de maaltijden, vonden plaats in de drie leeftijdsgroepen waarin het kamp is opgedeeld: 7-9 jaar, 10-12 jaar en 13-16 jaar. Voor sommige spelen en activiteiten werden de groepen juist gemengd. Uiteraard werden de gebeden en diensten in de kerktent door alle deelnemers samen gehouden.


Twee hoogtepunten in het kamp waren ongetwijfeld het bezoek van twee aartsbisschoppen en het voltrekken van een doop. Aan de vooravond van de Goddelijke Liturgie waarmee het kamp werd afgesloten, arriveerden aartsbisschop Simon van Brussel en België (Russisch-Orthodoxe Kerk) en aartsbisschop Gabriël van Komana (Exarchaat van de Orthodoxe kerken van de Russische traditie van het Oecumenisch Patriarchaat) in het kamp. Aartsbisschop Simon had het kamp reeds in 2006 en 2007 bezocht, aartsbisschop Gabriël in 2002. Beide bisschoppen werden met klokgelui
ontvangen en gaven de kinderen de zegen. Hierna volgde de doop van een kampdeelneemster, wiens ouders de organisatie hadden verzocht om haar te laten dopen. Na tijdens het kamp catechese te hebben gevolgd, werd ze in een
geïmproviseerde doopkapel door aartsbisschop Gabriël gedoopt. De aanwezige kinderen, die zelf de doopjurk en het doopbewijs hadden gemaakt, lieten zich door een onverwachte onweersbui niet uit het veld slaan. Bijeengedrukt onder
het dak van de kleine feesttent ging de dienst gewoon door.
Op 8 augustus celebreerden beide bisschoppen gezamenlijk de Goddelijke Liturgie in de kerktent. De dienst werd door de kinderen in het Nederlands gezongen, met enkele teksten in het Grieks en het Kerkslavisch. In zijn homelie na de dienst refereerde aartsbisschop Simon aan het belang van de
geestelijke inspiratie van het kamp voor de rest van het jaar. Ook merkte hij op dat lang niet alle parochiekerken zich kunnen beroemen op een concelebratie van twee aartsbisschoppen; een teken dat het kamp en de kampkerk een stabiele realiteit zijn geworden. Aartsbisschop Gabriël dankte Mgr. Simon van harte voor de concelebratie en vertelde over de beginjaren van het kamp van de Vereniging van Orthodoxen. Beide aartsbisschoppen hopen ook in 2009 het kamp weer te bezoeken.


Het OZK 2009 zal in Nederland plaatsvinden. Lisette van Duijn-Bruning zal wederom hoofd van de leiding zijn. Een selectie van foto’s staat in ons fotoalbum.

Donaties voor het kamp (voor aanschaf van tenten, materialen en beurzen) kunt u overmaken op girorekening 121293 tnv OJN-OZK te Amsterdam.

Kampcommissie OZK 2008

Lisette van Duijn-Bruning, Sofie Tobazidis, Agnes van der Voort, Hildo Bos

Orthodox Zomerkamp 2009

Orthodox Zomerkamp 2009

Van 25 juli t/m 1 augustus jongstleden is het jaarlijkse Orthodoxe Zomerkamp (OZK) gehouden op kampeerterrein “De Abbert”bij Dronten in Flevoland. Het kamp werd voor de tiende keer achtereen georganiseerd door de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in België (OJB-JOB). Zoals gebruikelijk kreeg het kamp de zegen van de bisschoppen van de drie grootste bisdommen van de Benelux, het Orthodoxe Exarchaat van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat, het Exarchaat der Russisch-Orthodoxe Kerken van het Oecumenisch Patriarchaat in West Europa en het diocees van Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Aan het kamp namen dit jaar zestig kinderen en twintig leiders deel. Hoofd kampleiding was voor het tweede achtereenvolgende jaar Elisabeth (Lisette) Van Duijn-Bruning, de geestelijke verzorging was in handen van v. Alexander Yavarouski (Leuven), v. Hildo Bos (Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (Antwerpen). Zes leiders hadden in hun jeugd zelf aan Orthodoxe kampen deelgenomen: vier van hen aan de kampen van de Vereniging van Orthodoxen en twee aspirant-leiders aan het OZK zelf. De kinderen waren onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen: 7-9 jaar, 10-12 jaar en 13-16 jaar. Vooral de oudste groep was dit jaar groot met 27 kinderen. Naast de “gewone” tentleiding waren dit jaar ook leiders mee voor drama, sport en spel en het materiaalbeheer. Met ruim tachtig personen in het kamp was het kookteam van drie personen non-stop druk in de veldkeuken. Afgezien van een houten blokhut waar het kantoor was ingericht, was het hele kamp in tenten ondergebracht.

Het kamp had als thema “De woestijnvaders”. Gedurende een week werden catechese, sport, spel en theater gebruikt om de traditie van de vaders en moeders van de vroege kloostertraditie te leren kennen. Leidraad waren de korte vertellingen en vaderspreuken (Apophtegmata) waarin stilte, gebed en de evangelische geboden centraal staan. Naast de “gewone” kerktent was hierom ook een rustige gebedshoek ingericht waar kinderen en leiders desgewenst konden bidden.

Elke dag begon en eindigde met gebed in de kerktent. Ook werden twee Goddelijke Liturgieën gecelebreerd, waarbij de kinderen alle gezangen en lezingen voor hun rekeningen namen. De slotliturgie op 31 juli werd gecelebreerd door aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland. Hiermee werd de traditie voortgezet dat de bisschoppen die hun zegen aan het kamp geven, er ook komen celebreren. De organisatie hoopt in de komende kampen ook één van de bisschoppen van het Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Metropoliet Panteleimon, bisschop Maximos of bisschop Athenagoras) te ontvangen.

Een ander bijzonder bezoek was hegoumena Maria uit Asten, die samen met zuster Makrina en zuster Andrea het kamp bezocht. Voor de kinderen uit de middengroep was de catechese met de zusters over het monniksleven een onvergetelijke ervaring.

Het OZK wordt volledig gefinancierd uit de bijdragen van deelnemers en schenkingen van bisdommen, parochies en particulieren. De groei van het kamp maakt steeds nieuwe investeringen nodig, waaronder twaalf (!) slaaptenten en een complete veldkeuken die de afgelopen jaren zijn aangeschaft. Ook wordt korting geboden aan kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. Giften kunnen worden overgemaakt op de volgende rekening:

121293 t.a.v. OJN-OZK te Amsterdam.
IBAN: NL58 INGB 0000121293
BIC: INGBNL2A
Het OZK 2010 zal eveneens plaatsvinden op terrein “De Abbert”. In het najaar van 2009 zal hierover meer bekend worden gemaakt.

Bron: bestuur@orthodoxejongeren.nl – 7 augustus 2009 Persbericht van de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN)

OJN-dag 2008

OJN-dag 2008

Met een kleine, zeer enthousiaste groep jonge orthodoxen heeft OJN afgelopen zaterdag een jongerendag gehouden. We verzamelden in de Koptische kerk in Utrecht. Daar kregen we een lezing van Elham Khalil, lid van de Koptische kerk, over de verschillen en overeenkomsten tussen de vroege christenen en ons orthodoxen nu. Met levendige voorbeelden en twee plastic bekertjes die het eeuwige en het tijdelijke leven illustreerden heeft ze een prachtverhaal gehouden.
Na een gezellige lunch kropen we achter de televisie om een tweetal video’s te bekijken. De video’s heeft Elham gemaakt voor het Koptisch museum  (het museum bestaat niet meer). In de eerste film werd het kiezen van het mooiste brood voor het worden van het lam uitgelegd. In de tweede film zagen we een samenvatting van de Koptische liturgie.
Hierna pakten we de bus (het regende!!) naar het Museum Catharijneconvent in de binnenstad van Utrecht. We hebben ons twee uur lang vermaakt met de audio-tour, het bekijken van de tentoonstelling “Met passie geschilderd” en de museumwinkel. Hierna liepen we naar het pannenkoekenrestaurant voor een overheerlijke pannenkoek.
Deze gezellige en inspirerende dag sloten we af met de avondwierookgebeden (Vespers) in de Koptische kerk. Van de Abouna (priester) kregen we na afloop een kruisje om ons te bedanken dat we in zijn kerk waren geweest. We zullen nog een keer terugkeren op een zondag voor de liturgie.

Jongerenweekend Engeland

Jongerenweekend Engeland

St. John the Baptist
Ilam, Engeland 21-24 maart 2008

Vrijdagavond om 07:00 uur vertrek vanaf Schiphol. Onze (Agnes en ik) vlucht was vanwege de sneeuw vertraagd. Na een rustige en korte vlucht kwamen wij aan in het zonnige Engeland. Met de bus gingen we naar het station in Derby( spreek uit: Darby)
Daar gingen we op zoek naar een man met een baard en een grijze trui. Uiteindelijk vonden wij de man die we zochten. Hij is Roemeens en zijn naam is Ionut (Donut) In de autorit van 40 minuten veranderde het landschap van een klein Engels stadje naar een prachtig landschap met heuvels en schapen. In dit mooie landschap is het plaatsje Ilam. In dit plaatsje vond het Orthodox Youth Festival 2008 plaats. We werden hartelijk ontvangen door de organisatie. Om het ijs te breken deden we een aantal kennismakingsspelletjes waaronder het onderdeel ‘speeddaten’. Tijdens dit onderdeel maakten we ook kennis met Bisschop Kallistos, Vader Filip en zuster Magdalena van het klooster in Essex.
’S Avonds gingen we met z’n allen  naar de Kerk op het terrein van de Heilige Betram. We hielden Vespers en hierna hebben we met elkaar gesproken over allerlei onderwerpen. De volgende dagen starten we met de Liturgie, die elke keer weer heel inspirerend is geweest. Gedurende het weekend hebben we diverse lezingen gehad van o.a. Bisschop Kallistos, Vader Filip en zuster Magdalena. De hoofdlijnen van de lezingen waren vrijheid in je leven,vrijheid om je eigen keuzes te maken en de vrijheid die je hebt als je alleenstaand bent of juist al samen. Deze lezingen waren inspirerend, grappig en heel erg herkenbaar en ze hebben geleid tot goede gesprekken tussen de jongeren naderhand. Verder hebben we prachtige wandelingen gemaakt door de groene heuvels met schapen en heel veel modder. Tijdens deze wandelingen hebben we verder gepraat over de lezingen en elkaar op een creatieve manier leren kennen. Een belangrijk onderwerp was het kinderkamp. Uit de gesprekken is gebleken dat zowel het Griekse zomerkamp als het OJN-OZK veel overeenkomsten hebben. Over en weer werden er ervaringen uitgewisseld en adviezen gegeven om de zomerkampen tot een nog groter succes te maken. Tijdens deze dagen werd er gegeten volgens de vastenregels. Op de laatste avond voor ons vertrek leerden we de Ierse volksdans en kregen we een Grieks mini concert op de piano en de gitaar. Het afscheid was erg bijzonder. In zo een korte tijd hebben we met iedereen een hechte band gekregen. Vandaar dat het afscheid erg zwaar was. Er waren veel tranen en er werd gezongen. Hopelijk zullen we elkaar snel weer zien. Deze dagen waren veel te kort om iedereen goed te leren kennen, maar er blijven hele mooie herinneringen over. We hebben er zeker van genoten en we zullen deze bijzondere dagen koesteren.

Janja

Orthodox Zomerkamp 2007

Orthodox Zomerkamp 2007

Van 29 juli tot en met 4 augustus vond in de bossen van Putten het achtste orthodoxe zomerkamp voor nederlandstalige kinderen en tieners plaats. 45 kinderen en 18 begeleiders namen deel aan het kamp. Zij kwamen uit Belgie en Nederland, maar vertegenwoordigden een veelvoud aan culturen en achtergronden. De geestelijke leiding werd gedragen door vader Alexander Yavarousky, rector van de parochie van de Heilige Mattheüs te Leuven (België), diaken Hildo Bos van de parochie van de Heilige Nicolaas te Amsterdam en diaken Dimitri Jatsun te Anntwerpen . De eindverantwoordelijke van het kamp was Idwine van der Blij.

Het thema van het kamp was dit jaar “Johannes de doper en voorloper”. Het kwam naar voren tijdens de ochtendgebeden, bij de cathechese, bij de spelen en bij de creatieve activiteiten. Hier volgt een kleine greep uit onze belevenissen:

We begonnen ons kamp met een toneelstuk met daarin het leven van Johannes de doper en voorloper. Alle kinderen waren zeer geboeid, wat bleek uit het feit dat gedurende de week anekdotes hieruit terugkwamen in de verhalen van de kinderen. Gezien het feit dat de leeftijd van de kinderen varieerde van 7 tot 17 jaar, was het kamp verdeeeld ion drie leeftijdsgroepen en vonden de meeste activiteiten plaats per subkamp. Het was daarom extra leuk om te zien dat op de eerste dag een groot spel met alle deelnemers goed aansloeg bij de kinderen. De samenwerking binnen de groepjes was bijzonder goed; de oudste deelnemers namen verantwoordelijkheid voor de jongste, deze jongsten maakten op hun beurt met hun enthousiasme de ouderen weer actief.

De volgende dag, dinsdag, hadden de tieners een wandeltocht waardoor deze groep een hechte band kreeg, onder andere door de goede gesprekken die ze met elkaar voerden tijdens het wandelen. De blaren namen ze voor lief. De dag erna kon er door de vermoeide tieners en de kinderen uitgerust worden tijdens het zwemmen. Ook dit jaar viel het aangepaste ‘levend stratego’weer goed in de smaak. In plaats van de militaire hirarchie, werd gebruik gemaakt van de kerkelijke hierarchie, waardoor zelfs de jongsten wisten of een metropoliet nu lager of hoger is dan een bischop.

Donderdagavond was er Vespers en ruimte om te biechten, het was goed om te zien hoe vanzelfsprekend de biecht voor de kinderen is. Het hoogtepunt van het kamp was de Goddelijke Liturgie de volgende ochtend. De gehele Liturgie werd gezongen door de kinderen, hoofdzakelijk in het nederlands, afgewisseld met enkele griekse en slavische gezangen. De kerk was versierd met fresco’s die dit jaar en vorige jaren door de tieners zijn geschilderd. Als eregast was bisschop Simon aanwezig.’s Avonds was de bonte avond, met stukjes (veel dansjes) en broodjes bakken bij het vuur. Omdat we de volgende ochtend reeds vroeg het terrein af moesten, hadden we de kerktent al ingepakt. Hierdoor sloten we het kamp op zaterdagochtend op gepaste wijze af met ochtendgebeden in de kampvuurkuil.

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit kamp bedanken, zowel degenen die een geldelijke bijdrage hebben geleverd (Vereniging van Orthodoxen en verscheidene parochies), als degene die hun tijd en energie hebben bijgedragen (de leiding, de organisatie, de op- en afbouwploeg uit Amsterdam). Daarnaast natuurlijk nog eenieder die in gebed of in daad heeft bijdragen aan dit onmisbare stukje orthodoxie voor onze kinderen.

We zijn alweer begonnen met de voorbereidingen van volgend jaar en alle soorten van bijdrage zijn welkom. We zijn nog op zoek naar onder andere een hoofd kampleiding, een aantal tentleiding en ondersteunende mensen. Geldelijke bijdragen in de vorm van donaties kunnen gestort worden op girorekening 121293 tnv OJN-OZK te Amsterdam.

Organisatie Orthodox Zomerkamp 2007

Idwine van der Blij, Agnes van der Voort en Hildo Bos

St. Maurin (2001)

St. Maurin (2001)

Van 25 augustus tot 2 september 2001 heeft er een internationaal Syndesmos festival plaatsgevonden in St. Maurin, in het zuiden van Frankrijk. Het doel ervan was om een ‘International forum of Orthodox youth’ te vormen. Wij waren daar met 3 leden van Syndesmos Nederland. Vader Boris was ook aanwezig om een aantal discussie groepen te leiden.

Ik heb de taak op mij genomen tot het schrijven van een verslag hiervan. Nu ik daar aan begin, merk ik hoe moeilijk het is om de sfeer te beschrijven. Er hing een soort van warme sfeer, waarbij het bijna onmogelijk was om niet van alle anderen te houden. Als ik er nu aan terug denk krijg ik er weer een fijn gevoel van, een onbewuste glimlach komt omhoog en ik hou plotseling van de hele wereld. Ik zal proberen een beschrijving van het festival te geven, door te vertellen waarom ik denk dat het zo’n gevoel in mij heeft achter gelaten.

Misschien komt het door het feit dat er 150 Orthodoxe mensen van mijn leeftijd uit 23 verschillende landen bij elkaar waren. Het was zo normaal om orthodox te zijn, even leek het alsof de hele wereld Orthodox was. Hier in Maastricht voel ik me soms een beetje vreemd. “Klopt het wel wat ik geloof? Is het wel de waarheid? En waarom is er dan verder bijna niemand Orthodox?” Tijdens de week in St. Maurin was het geloof er gewoon en dacht ik er niet meer op deze manier over na. Ik dacht nu meer na over de problemen van de (Orthodoxe) wereld en hoe deze op te lossen. En over hoe ik de Orthodoxie nog beter in mijn leven kan integreren.

Misschien komt het geluksgevoel doordat ik me zo geaccepteerd voelde. Er was een open sfeer, waarin iedereen elkaar wilde leren kennen en elkaars cultuur probeerde te begrijpen. Dat kwam vooral duidelijk naar voren als we even geen lezing, discussiegroep, workshop of iets anders hadden. Dan hadden we leuke gesprekken, veel lol en leerden we de nieuwste moppen (van Bert uit België). Ik heb met veel mensen gedanst en gezongen in deze week (bijna elke avond) en dat, terwijl ik het allebei eigenlijk niet kan.

Wie ook meehielpen om de week zo bijzonder te maken waren de twee aanwezige bisschoppen. Bisschop Joseph uit Frankrijk was de hele week aanwezig en bisschop Anastasios, hoofd van de kerk in Albanie, was 3 dagen aanwezig. Beide hebben bijgedragen aan de sfeer van liefde, het straalde van hen af.

Wat ook een diepe indruk op mij heeft achter gelaten is de Agripnia. Dit is Vespers, Metten en Liturgie, allemaal achter elkaar en in het holst van de nacht. We hebben deze dienst gevierd op de laatste avond, van 21.00u. tot 02.00u. Iedereen was dood moe, omdat we de hele week te laat naar bed waren geweest. Ik heb dan ook meerendeel van de dienst op een bankje gezeten. Het was bewonderenswaardig hoeveel mensen de volle 5 uur konden blijven staan. Achteraf bekende Evangelia uit Griekenland mij dat als ze was gaan zitten, ze meteen in slaap zou vallen. De hele tijd blijven staan, was dus de enige manier om wakker te blijven. Het klinkt als een verschikking zo, maar dat was het absoluut niet. Het was heel erg mooi.

De rest van het programma bestond onder andere uit het volgende: Er was iedere avond Vespers en 4 maal hebben we de Goddelijke Liturgie gevierd. Er waren lezingen over traditie, diaspora, schepping, mensenrechten, missie en Syndesmos Internationaal. Ook waren er discussie groepen over de meest uiteenlopende onderwerpen, van ‘kinderen en het oude testament’ tot ‘gemengde huwelijken’. Verder waren er workshops, waarin je kon leren dansen, zingen, petangue (jeu de boules) spelen, etc. Een excursie in Marseille stond ook op het programma en excursies naar verschillende dorpjes en een groot katholiek klooster. Er zijn koorrepetities gehouden en er ontstonden terplekke bijeenkomsten over kinderkampen en over de toekomst van Syndesmos. En er was natuurlijk een culturele avond, waarin iedereen zijn land presenteerde door zang, act of dans. Kortom, een hele drukke week.

Ik heb met heel veel mensen gepraat, maar helaas vaak maar kort. Ik wilde alle namen leren kennen, maar daardoor had ik bijna geen tijd om de mensen te leren kennen. Dat dat niet zo slim is, merk ik nu ik een mailtje van Jean Jaques heb gekregen, want hoe zag Jean Jaques er ook al maar weer uit? Wie is hij?

Idwine van der Blij