ANBI

De vereniging

ANBI-status

OJN is een “annexe instelling” onder de vlag van stichting OKiN (vertegenwoordiging van de Bisschoppenconferentie in Nederland).

Naam (de officiële naam uit de statuten én eventueel een verkorte gebruiksnaam)Orthodoxe Jongeren in Nederland-O.J.N.
KvK-nummer40539338
RSIN808017160
Postadres (geen bezoekadres)Minaretdreef 93b, 3564 GX Utrecht
E-mailadresorthodoxejongeren@gmail.com
bestuur@orthodoxejongeren.nl
Beschrijving van de doelstelling
  1. Het verenigen van en het creëren van een band tussen Orthodox Christelijke jongeren in Nederland.
  2. Het stimuleren van een verdieping onder jongeren van het begrip van het Orthodox Christelijke geloof, de Orthodoxe Kerk en haar plaats in de moderne wereld.
  3. Het stimuleren van Orthodox Christelijke jongeren tot een actief deelnemen aan het leven van de Kerk en hun parochies.
  4. Het stimuleren van contacten tussen Orthodox Christelijke jongeren in Nederland en in andere landen.
  5. Het stimuleren van contacten tussen Orthodox Christelijke jongeren en jongeren uit de Oriëntaals Christelijke kerken.

De Vereniging handelt met de zegen van en in samenspraak met de parochies en de geestelijkheid van de Orthodoxe Kerk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De Vereniging tracht haar doelstellingen te verwezenlijken middels:

  1. het organiseren van bijeenkomsten, weekeinden, lezingen, feesten en andere ondernemingen.
  2. het stimuleren van uitwisselingen met Orthodoxe jongeren uit andere landen.
  3. het verspreiden van Orthodoxe uitgaven.
De namen en functies van alle bestuurdersVoorzitter: Menna Rempt
Secretaris: Thirza Buijkx
Penningmeester: Dorien Brinkhorst
PR-functionaris: Serosja Tjallema
Beloningsbeleid (zijn er betaalde medewerkers? Krijgen bestuurders betaald voor hun werk?)Er zijn geen gesalarieerde medewerkers
Bedragen van evt. beloning bestuurders (niet van medewerkers)Er worden geen beloningen uitbetaald
Overzicht van de belangrijkste activiteiten

Jongerenweekends in Asten
Elk voorjaar organiseert OJN een weekend in de omgeving van het orthodoxe klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Noord-Brabant). het programma biedt een combinatie van workshops, klusjes in het klooster, lezingen, gebed en vrije tijd.

Jongerendagen
Jongerendagen zijn ééndaagse ontmoetingen met een thema of een activiteit. Gezelligheid, ontmoeting en inhoudelijke discussie staan centraal.

Bezoek Orthodoxe kerken/kloosters
Om onze kennis te vergroten en samen naar de kerk te kunnen gaan willen we regelmatig naar een Orthodoxe kerk/klooster gaan.

Orthodox Zomerkamp
Het Orthodoxe Zomer Kamp wordt sinds 2000 georganiseerd en geleid door OJN in samenwerking met de Orthodoxe Jongeren in België (OJB-JOB). Het is een zomerkamp voor orthodoxe kinderen en tieners van 7 tot 18 jaar. Het kamp is bedoeld om kinderen en tieners in een andere context dan de parochie of het gezin een orthodoxe vakantieweek te laten beleven. Het wil een plek zijn waar deelnemers en leiding in een orthodoxe omgeving leven: gebed, Goddelijke liturgie en catechese zijn vaste onderdelen van het programma. Het zomerkamp is ook een vakantiekamp, dus horen sport, spel, zingen, spannende verhalen en een kampvuur er ook bij.

OJN op reis
Regelmatig organiseert OJN reizen voor leden naar het buitenland

Internationale contacten
OJN is sinds 1992 lid van SYNDESMOS, de wereldwijde federatie van orthodoxe jongerenverenigingen. OJN onderhoudt ook nauwe contacten met orthodoxe jongerenorganisaties in de omringende landen.

Geplande activiteiten 2021Maandelijks een zoom-sessie waarbij jongeren vragen over het geloof kunnen stellen aan een priester.
Mei: International Youth Meeting (online)
Financiële verantwoording 2019: jaarlijkse inkomsten en uitgaven (als afgerond brutobedrag)Inkomsten: €555 (activiteiten, giften)
Uitgaven: €570 (website, ING betalingsverkeer, activiteiten)
Begroting 20212021 – Begroting (PDF document)
Omvang financiële reservesJanuari 2020: €2500

Lid worden?

=