Activiteiten

Activiteiten

Jongerenweekend in Asten

Elk voorjaar organiseert OJN een weekend in de omgeving van het orthodoxe klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Noord-Brabant). het programma biedt een combinatie van workshops, klusjes in het klooster, lezingen, gebed en vrije tijd.

Jongerendagen

Jongerendagen zijn ééndaagse ontmoetingen met een thema of een activiteit. Gezelligheid, ontmoeting en inhoudelijke discussie staan centraal. De meest recente jongerendagen bestonden uit een eendaagse pelgrimage, een tocht langs de parochies van Amsterdam, een “pannenkoekenavond” en een ontmoeting tussen Oosters Orthodoxe en Oriëntaals Orthodoxe jongeren in Utrecht.

Bezoek Orthodoxe kerken/kloosters

Om onze kennis te vergroten en samen naar de kerk te kunnen gaan willen we regelmatig naar een Orthodoxe kerk/klooster gaan.

Verder helpen we het klooster in Den Haag bij de voorbereidinging van het kerst en paasfeest. .

Orthodox Zomerkamp

Het Orthodoxe Zomer Kamp wordt sinds 2000 georganiseerd en geleid door OJN in samenwerking met de Orthodoxe Jongeren in België (OJB-JOB). Het is een zomerkamp voor orthodoxe kinderen en tieners van 7 tot 16 jaar. Het kamp is bedoeld om kinderen en tieners in een andere context dan de parochie of het gezin een orthodoxe vakantieweek te laten beleven. Het wil een plek zijn waar deelnemers en leiding in een orthodoxe omgeving leven: gebed, Goddelijke liturgie en catechese zijn vaste onderdelen van het programma. Het zomerkamp is ook een vakantiekamp, dus horen sport, spel, zingen, spannende verhalen en een kampvuur er ook bij.

OJN op reis

OJN is in 2009 op reis naar Griekenland geweest. We hebben kerken en kloosters bezocht en hiernaast ook vakantie gevierd.

Internationale contacten

OJN is sinds 1992 lid van SYNDESMOS, de wereldwijde federatie van orthodoxe jongerenverenigingen. SYNDESMOS verenigt 121 organisaties in meer dan 40 landen, op het gebied van alle lokale Orthodoxe Kerken. De lidorganisaties werken samen op het gebied van kampen, conferenties en festivals. De activiteiten van SYNDESMOS staan open voor de jongeren van OJN. In het verleden hebben leden van OJN gewerkt op het secretariaat van SYNDESMOS en bestuursfuncties in de federatie bekleed. 

OJN onderhoudt nauwe contacten met orthodoxe jongerenorganisaties in de omringende landen: OJB in België, ACER-MJO in Frankrijk, the Fellowship of St John the Baptist in Engeland. In Nederland is er contact met de Vereniging van Orthodoxen, H. Nicolaas van Myra en Orthodoxie.nl