Ascension / Hemelvaart

Blessed feast of the Lord’s Ascension! “Christus, Gij zijt neergedaald om de door de slang verdwaalde Adam te zoeken. En nadat Gij U met hem bekleed hebt, zijt Gij weer opgestegen, om mede te tronen aan de rechterhand van de Vader, terwijl de Engelen U bezingen.”– Metten van Hemelvaart