Welkom!

Welkom!

Welkom op onze nieuwe website. Omdat alles nieuw is, is het voor ons ook een beetje wennen. In de zwarte balk hierboven zijn de pagina’s te zien. Van informatie over OJN tot onze aankomende activiteiten, in het witte stuk daaronder zijn de verschillende soorten berichten te zien. Omdat we pas sinds kort met deze nieuwe website werken is het nog een beetje leeg, niet getreurd: we zullen er hard aan werken om alles mooi aan te vullen!

Heb je vragen over de website of over OJN? Via het kopje ‘contact’ kun je ons direct een berichtje sturen!

Orthodox Zomerkamp 2012

Orthodox Zomerkamp 2012

Van 29 juli t/m 5 augustus vond voor de twaalfde keer het Orthodoxe Zomerkamp (OZK) plaats, georganiseerd door de Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en in België (OJB-JOB). Het kamp zet sinds 2000 de traditie van de Orthodoxe Kinderkampen van de Vereniging van Orthodoxen “Heilige Nikolaas” voort, die ca. 25 jaar geleden voor het eerst werden gehouden. Het kamp vond onderdak op vakantiecentrum “De Wolfskuil” in Ommen.

Het kamp werd gehouden met de zegen van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux. Hoofd kampleiding was Alexandra Bakker, in het dagelijks leven werkzaam in het middelbaar onderwijs. De geestelijke verzorging was in handen van aartspriester Alexander Yavarouski (rector van de parochie van de h. Mattheos in Leuven), priestermonnik Boris (Chapchal) (klooster van de h. Profeet Elia Sint-Hubert), priester Hildo Bos (parochie h. Nikolaas, Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (parochie Geboorte van Christus, Antwerpen).

Aan het OZK namen dit jaar 52 kinderen uit Nederland en België deel, die werden begeleid door 20 leiders. Thema was “Ik geloof”. Het thema werd uitgewerkt in catechese, spelen en gesprekken op verschillende manieren die aansloten bij het niveau van de leeftijdsgroepen.

De jongste groep (7-9 jaar) besprak de dagelijkse lezingen uit het Evangelie aan de hand van verhalen en de Geloofsbelijdenis. De middengroep (10-12 jaar) heeft zich de hele week vooral bezig gehouden met de Geloofsbelijdenis. Centraal bij de jonge tieners (13-14 jaar) stond een project waarbij leiders werden geïnterviewd over hun eigen geloof. De oudste groep (15-16 jaar) ging in op het persoonlijke geloof, o.a. aan de hand van een enquête onder de tieners in het kamp. Tijdens de laatste catechese-les hebben alle groepen zich voorbereid op de biecht.

Een bijzondere traditie die zich heeft gevormd is het schilderen van ikonen op doek door tieners. Dit gebeurt in de kerk in stilte en met gebed; als voorbeelden zijn schetsen gebruikt van bestaande ikonen (dit jaar van de Annunciatie).

Dit jaar waren er onder de deelnemers veel goede zangers, wat te merken was tijdens de ochtend- en avondgebeden en de Goddelijke Liturgie. Ook bij het kampvuur en de “bonte avond” (de slotavond) werd er met de hele groep veel gezongen onder leiding van vader Boris. Sommige activiteiten voor de jongere kinderen werden georganiseerd door de oudste kinderen, o.a. als een manier om te proeven aan een mogelijke rol als leider in de toekomst.

Het kamp lag op een prachtig natuurgebied. De kinderen sliepen en aten in tenten op twee grasvelden in het bos. Ook de kerk was ingericht in een speciale kerktent. De kinderen genoten van de mogelijkheid om de hele dag buiten te zijn. Elke dag was er minstens één spel in het bos; daarnaast maakten de tieners een trektocht van een dag en gingen alle deelnemers naar het zwembad.

Op de voorlaatste dag van het kamp, 4 augustus, werd de Goddelijke Liturgie gevierd. Deze stond in het teken van de Transfiguratie (6 augustus) en werd geheel door de kinderen gezongen. Na de Liturgie bereidden de kinderen toneelstukjes, liedjes en dansnummers in voor de bonte avond. De avond werd afgesloten met een avondgebed in het bos.

Het Orthodoxe Zomerkamp 2012 was een geslaagd kamp, dat voor veel deelnemers een verdieping van hun beleving van het geloof betekende. Meerdere kinderen hebben nu al aangegeven dat ze in 2013 graag mee willen gaan. Ook hopen sommige deelnemers om in de toekomst ook als leiding mee te gaan.

Het volgende Orthodoxe zomerkamp staat gepland van 19 tot 29 juli 2013. Bij gebrek aan een terrein in België wordt het kamp wederom op een locatie in Nederland gehouden.

Giften kunnen worden overgemaakt op de volgende rekening:
121293 t.a.v. OJN-OZK te Amsterdam.
IBAN: NL58 INGB 0000121293
BIC: INGBNL2A

Orthodox Zomerkamp 2011

Orthodox Zomerkamp 2011

Van 30 juli tot 6 augustus is het jaarlijkse Orthodoxe zomerkamp gehouden, georganiseerd door de verenigingen van Orthodoxe Jongeren in België (OJB-JOB) en in Nederland (OJN). Met de zegen van de bisschoppenconferentie van de Benelux brachten 45 kinderen en 20 leiders een week door in een tentenkamp in de bossen bij het dorp Grobbendonk in België. Het kamp was gewijd aan het feest van de Transfiguratie (6 augustus), dat tijdens het kamp werd gevierd. Het thema werd behandeld tijdens catechese, in spelen, creatieve activiteiten en in gesprekken met de geestelijken.

Hoofd kampleiding was wederom Elizabeth Van Duijn, parochiane van de Nikolaaskerk in Amsterdam. De pastorale zorg was in handen van vader Alexander Yavorousky (Leuven), vader Hildo Bos (Amsterdam) en diaken Dimitri Yatsun (Antwerpen). Een aanzienlijk deel van de leiding bestond uit jonge mensen die zelf als kind aan het kamp hebben deelgenomen. Bij het opbouwen en afbreken werd het team bijgestaan door vrijwilligers uit de parochie van Christus Geboorte in Antwerpen onder leiding van vader Andrei Eliseev en vader Artemi Alimarin.

De centrale plaats van het kamp was de kerktent, versierd met iconen op doek, geschilderd door de kinderen. In de kerk werden de ochtend-en avondgebeden gelezen en twee keer de Goddelijke Liturgie gevierd. De eerste Goddelijke Liturgie werd gevierd op zondag 31 juli; de tweede op de voorlaatste dag van het kamp, 5 augustus. Deze werd voorgegaan door aartsbisschop Simon van Brussel en België, die de vooravond ook hielp met het afnemen van de biecht. Een andere bisschop, Bisschop Athenagoras van Sinope, was ook voornemens om het kamp te bezoeken, was verhinderd om gezondheidsredenen. Aartsbisschop Simon diende samen met de geestelijkheid van het kamp en diaken Victor Yudin. Bij alle diensten zongen en hielpen de kinderen zelf.

Het Orthodoxe zomerkamp wordt sinds 2000 door OJN en OJB-JOB georganiseerd. Het staat open voor Orthodoxe kinderen van 7 tot 16 jaar uit België en Nederland die Nederlands spreken. Het kamp draait volledig met vrijwilligers uit verschillende parochies. Met meer dan 12 jaar ervaring is er inmiddels een solide basis: ervaren leiders, handig materiaal en goede catechese. Het kamp wordt georganiseerd dankzij financiële en materiële steun van bisdommen en parochies. Het kamp van 2012 is gepland voor de periode van 28 juli-04 augustus. Voor foto’s klik hier.

Giften kunnen worden overgemaakt op de volgende rekening:

121293 t.a.v. OJN-OZK te Amsterdam.
IBAN: NL58 INGB 0000121293
BIC: INGBNL2A

Orthodox Zomerkamp 2010

Orthodox Zomerkamp 2010

Van 24 t/m 31 juli heeft in Dronten het jaarlijkse Orthodoxe Zomerkamp plaatsgevonden, georganieerd door de Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en in België (OJB-JOB). Het kamp zet sinds 2000 de traditie van de Orthodoxe Kinderkampen van de Vereniging van Orthodoxen “Heilige Nikolaas” voort, die 25 jaar geleden voor het eerst werden gehouden.

Het kamp werd gehouden met de zegen van verschillende Orthodoxe bisschoppen met gemeenschappen in Nederland: Metropoliet Panteleimon van België, Aartsbisschop Simon van Brussel en België/Den Haag en Nederland en Aartsbisschop Gabriël van Komana. Hoofd kampleiding was wederom Lisette van Duijn, terwijl de geestelijke verzorging in handen was van aartspriester Alexander Yavarouski (rector van de parochie van de h. Mattheos in Leuven), priester Hildo Bos (parochie h. Nikolaas, Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (parochie Geboorte van Christus, Antwerpen).

Aan het OZK 2010 namen 50 kinderen en ruim 15 leiders uit Nederland en België deel. Vier van de leiders hadden zelf als kind aan de Orthodoxe kinderkampen/zomerkampen deelgenomen. Het thema — “De Opstanding van Christus” kreeg vorm in catechese, drama, spellen en gesprekken. De tienergroep had elke dag een “rustig uurtje met God” waarin het thema besproken werd aan de hand van filmfragmenten en citaten uit de Schrift, liturgische teksten en literatuur. Twee keer gedurende het kamp werd de Goddelijke Liturgie gecelebreerd, waarbij de kinderen zelf zongen, hielpen in het altaar en lazen. Voorafgaand aan de laatste Liturgie namen alle deelnemers en leiders deel aan de biecht.

Het volgende OZK wordt gepland in de zomer van 2011 in België. De organisatoren zijn nog op zoek naar een geschikt terrein. Als thema is gekozen “De Transfiguratie”.

V. Hildo Bos

Artikel Het Parool

Artikel Het Parool

Onderstaand artikel is gepubliceerd in PS van de week, bijlage het Parool, zaterdag 15 augustus 2009
tekst: Arthur van den Boogaard

INTRO
Zeilen is voor zeilers; geloven voor gelovigen. De orthodoxe kerkgemeenschap organiseert elke zomer een kampeerkamp voor de jeugd; al tien jaar lang met succes. Over een dag tafeltennissen met aan het einde de biecht.

STUK
Het gedragen geluid van de bugel schalt over het kampeerterrein. Klokslag acht uur wordt, zoals al de gehele week, ook op deze donderdagochtend het zomerkamp voor Nederlandse en Vlaamse jongeren van de Orthodoxe Kerk geopend met de Reveille. Bugelspeler Hans – beroepsmilitair en gedurende het kamp verantwoordelijk voor het materiaal en de wekdienst – draagt witte handschoenen ter bescherming van het instrument. Net als met de Last Post tijdens dodenherdenking speelt hij ook nu elke noot met opperste concentratie.
In de drie verschillende tentenkampen – onderverdeeld naar leeftijd: 7-9, 10-12 en 13-16 jaar – volgen al snel reacties. Tentritsen gaan open, hoofden komen te voorschijn en allerlei kinderen vervoegen zich bij de wasruimtes en de eettenten of lopen zomaar een beetje rond op het open veld. Toch blijft het op het afgehuurde kampeerterrein nabij Dronten rustig.
Een kleine selectie uit de drie leeftijdsgroepen kwijt zich in de keukentent al enige tijd aan hun taak als smeerploeg van de dag. Dat betekent boterhammen klaarmaken en tafels dekken. Zittend achter een bak vol belegd bruin brood vraagt een van de jongste wanneer het genoeg is. In zijn hand heeft hij een bijna lege pot chocoladepasta. “Als het op is, is het op,” zegt Annet Crouwel.
Hoewel haar eigen kinderen te oud zijn heeft ze zich ook dit jaar weer laten strikken voor de organisatie. Samen met de moeders Kathi Hansen Löve en Hanna Bos – alle drie veertigers verbonden aan de Russisch Orthodoxe kerk aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht en alle drie ook groot liefhebbers van de koorzang – is Annet verantwoordelijk voor het eten. Dat betekent drie maaltijden per dag, de nodige tussendoortjes en voortdurend beslissingen nemen. Zoals zojuist; de resterende pakken Frosties voor de jongste groep en Cornflakes voor de rest.
Eenvoudige taken, zeker vergeleken met hun dagelijks werk als respectievelijk advocaat, advocaat en arts infectieziektebestrijding. Toch vinden ze het inschatten van de juiste hoeveelheden voor de in totaal 58 kinderen en 23 leden van de kampleiding best lastig. Verder bemoeilijken allerlei onvermoede zaken hun taken. Zo was er de verdwenen zak chips in de afgelopen nacht.
Diaken Dimitri Jatsun heeft met zijn bekentenis het mysterie inmiddels opgelost. De uit Antwerpen afkomstige geestelijke had honger en is daarvoor met zijn verslapen op deze ochtend al door een hogere macht op de vingers getikt. “Diefstal van chips bestraft God kennelijk direct,” zegt hij en lacht. Toch wil hij van het vergoelijken van zijn daad door Annet – ‘je hebt het niet gestolen, maar slechts meegenomen’ – niets weten. “Vanavond, ná de biecht, pas dan ben ik het kwijt.”

Het is donderdag, de zesde dag van het zomerkamp en de dag van biecht. In de op het midden van het terrein opgestelde speciale kerktent is vader Hildo Bos druk bezig met de voorbereiding van het ochtendgebed. Meer dan tien jaar geleden was de huidige priester van de Amsterdamse parochie een gedreven lid van de jongerenbeweging van de Orthodoxe kerk. Samen met Sacha Bakker en Idwine van der Blij, twee andere actieve leden, ervoer hij destijds het niet meer organiseren van een jeugdzomerkamp als zonde. Gezamenlijk besloten ze de oude, maar verdwenen traditie nieuw leven in te blazen. Inspiratiebron vormden de toen succesvolle internationale jongerenkampen in Engeland en Frankrijk. Mede daarom werd ook de Belgische jongerenbeweging benaderd. Het klikte en tien jaar later zijn ze nog steeds van de partij. Ongeveer een derde van de kinderen op het kamp is Vlaams en de geestelijke leiding is al enkele jaren in handen van de in België wonende Witrussische priester Alexander Yavarouski. Beiden hebben naast hun geestelijke positie ook een reguliere baan. De 30 – jarige vader Alexander is naast priester in Leuven vrachtwagenchauffeur. De 39-jarige vader Hildo is simultaantolk Russisch.
Volgens de laatste is het verschil met andere zomerkampen niet groot. Bij een zeilkamp is de bindende factor zeilen. Hier staat het geloof centraal. Het succes blijkt uit het gestaag groeiende aantal deelnemers. Zelf ervaart hij het jaren achtereen terugkeren van dezelfde kinderen als belangrijkste compliment. “Voor een generatie die moeilijk dank je wel zegt, is dat bijzonder. Daarom willen we de kinderen ook vooral zichzelf laten zijn. Als dat lukt, hebben wij het goed gedaan.”
Naast alle typische kampactiviteiten wordt ook geprobeerd de kinderen spelenderwijs iets bij te brengen van het geloof. Zo waren op woensdagavond bij het spel levend stratego de verschillende rangen gekoppeld aan de hiërarchie in de orthodoxe kerk: de maarschalk was een patriarch; de kolonel, een metroliet en de verkenners waren gelovigen. En eerder in de week werd als een soortement van quiz aan de kinderen gevraagd de juiste tien geboden te ontdekken in een lijst van twintig. Verder dienen de dagelijkse terugkerende rituelen van ochtend- en avondgebed, de voorbereidingen op de liturgie en de gezamenlijke zang om de beleving van het orthodoxe geloof te versterken.
Tijdens het half uur durende ochtendgebed blijkt herhaling een belangrijk onderdeel. Door alle aanwezigen in de kerktent worden keer op keer weer kruisen geslagen en meerdere gebeden bestaan uit het achter elkaar reciteren van dezelfde zinnen. “Heer, ontferm u over ons. Heer ontferm u over ons. Heer ontferm u over ons.” De korte dienst behelst verder het voorlezen uit de bijbel en een preek door vader Alexander; gehouden in het Russisch. Vader Hildo vertaalt in het Nederlands. Centraal staan ‘ziektes van de ziel, genaamd zonden’ en ‘het sacrament van de biecht’. “Vanavond hebben jullie de kans gebruik te maken van dat wonderlijke sacrament.”
Na afloop kust iedereen een icoon van Jezus dat vooraan in de kerk op een staander ligt. Verschillenden raken de afbeelding ook met het voorhoofd aan. Op die manier maak je het contact met Christus concreet.
“Thuis ben je vaak een eenling,” zegt Mariya Karlashchuk. Na het ontbijt slentert ze met enkele vriendinnen over het terrein. De 13-jarige Oekraïense bezoekt wekelijks de kerk in Amsterdam, maar op haar school in Haarlem begrijpt bijna niemand iets van haar geloof. Daarom is dit kamp aangenaam; dat ze niets hoeft uit te leggen. Verder is er het hernieuwde contact met vriendinnen van vorig jaar. Die komen uit andere delen van Nederland. Sommigen hebben net als zij een achtergrond in een ander land. Buiten het kamp om is er contact via internet, maar dat is minder intensief. Over het geloof wordt ook dan nauwelijks gesproken; net zomin als nu. “Niks te hoeven uitleggen, dat is het fijnst,” zegt ze. “Verder is zomerkamp gewoon leuk.”

10.57 uur. Vader Alexander lijkt aan de tafeltennistafel een beslissende 10-4 voorsprong te hebben genomen. Op veler verzoek heeft de 32-jarige tentleidster Sacha Bakker voor deze dag een echt toernooi georganiseerd waaraan ook de Belgische priester meedoet. Maar middenin deze belangrijke partij wordt hij ineens weggeroepen, omdat een gevallen meisje dringend zijn hulp nodig heeft. Even later keert hij hoofdschuddend terug.
De oudste groep en de leidinggevenden zijn verwikkeld in een spel genaamd ‘killers’. Iedereen heeft een kaart gekregen met daarop de naam van iemand anders. Het doel is die persoon te doden door in zijn of haar oor te fluisteren ‘je bent dood’. Die mededeling mag echter alleen worden gedaan als er niemand anders bij is; je met zijn tweeën in afzondering bent. De geveinsde val bleek een valstrik. Het betreffende meisje had vader Alexander getrokken. Net als zijn tafeltennistegenstander draagt hij nu een witte doek om zijn status als pas gestorvene aan te geven.
“Wij zijn beiden dood,” zegt vader Alexander, terwijl hij serveert. “Ha, ha, twee vampieren aan de tafeltennistafel.”

In de kerktent krijgt de groep van zeven-, acht- en negenjarigen ondertussen van hun tentleiding uitleg over de biecht. Op eigen initiatief is vader Sergi Merks erbij gaan zitten. De 62-jarige voormalige leraar maatschappijleer en filosofie op een middelbare school is als priester werkzaam in de parochiën van Nijmegen en Rotterdam. Na jaren van enkel goede voornemens is hij dit jaar daadwerkelijk langsgekomen bij het jeugdkamp. Na eerst te hebben geluisterd naar de leiding voegt hij ook enige uitleg toe. Hij benadrukt dat de biecht een ‘vrijwillige keuze’ is en het best gezien kan worden als ‘een gesprek met God’. “De priester is daarvan slechts getuige. Hij staat naast je terwijl jij spreekt met God.”
De kinderen luisteren aandachtig, knikken soms, maar hebben vooral veel vragen. Of er trappen bestaan die hoog genoeg zijn om naar God te klimmen? Of liegen over je leeftijd als je nog niet kan tellen ook een zonde is? Wat toch de lievelingskleur van God is? Of het paradijs echt bestaat? Of biechten net zo is als douchen? En over de onoverkomelijke verschillen tussen het scheppingsverhaal en de evolutietheorie en welke van de twee nou het meest betrouwbaar is?
Over deze laatste vraag zegt iemand van de tentleiding het ‘ook niet precies te weten’. Maar misschien helpt het ‘om de zes scheppingsdagen niet letterlijk te nemen’. “Dan heeft God zeg maar ook de evolutie geschapen en daar deed hij dan net iets langer over.”
Tot slot krijgen de kinderen precies uitgelegd hoe ze op de juiste wijze een kruisteken maken. Anders dan bij andere christelijke geloven gaat de hand na het hoofd en de borst eerst naar de rechterschouder en dan pas naar links. Daarmee wordt benadrukt dat je jezelf bekruisigt en ‘van gene zijde wordt gezegend’. Ook houden orthodoxen de vingers tijdens het kruisteken op een speciale manier. Duim, wijs- en middelvinger tegen elkaar en gestrekt naar boven als symbool van de Heilige Drie-eenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest. Tegelijkertijd worden tijdens het teken pink en ringvinger naar binnen gevouwen als verwijzing naar de goddelijke én menselijke natuur van Jezus Christus. “Die twee vingers mag je best hard aandrukken,” zegt een meisje van de leiding. “Anders kan de duivel er tussen.”
Vader Sergi lacht, kijkt naar de vingers in zijn eigen handpalm en drukt deze nog weer iets steviger aan. “Die kende ik nog niet; dat de duivel er anders tussen door kan.”

13.46 uur. De keukenploeg is tevreden met zichzelf. Groeiende ervaring met bijpassend timmermansoog deed hen twintig kilo aardappels schillen. Na afloop van de warme lunch is er slechts één opscheplepel aardappelpuree over. Het stemt optimistisch voor de laatste twee dagen van het kamp. “Uiteindelijk leren we het dan toch.”
Terwijl de rest corvee heeft of een vrij uur, krijgt de oudste groep uitleg over de biecht. Zittend in een kring luisteren ze hoe vader Alexander (Russisch) en vader Hildo (Nederlandse vertaling) vertellen over dat ‘geboden raadgevingen zijn’; over ‘de christelijke plicht om je ziel schoon te houden’ en over dat spijt betuigen tegenover iemand anders ‘moeilijker is, maar daarom de ziel ook beter reinigt’.
Behalve een als grappig bedoelde vraag van de stoerste jongen – ‘Als het eten van de appelboom ons uit het paradijs heeft verdreven, waarom eten wij dan nog steeds appels?’ – wordt door deze groep vooral geluisterd. Een uiteindelijke oproep door vader Hildo om vragen te stellen blijft zonder reactie.
“Dat betekent dus dat vader Alexander het allemaal duidelijk heeft uitgelegd,” zegt hij en kijkt de kring rond. “En wat nu?”
“Ranja,” zegt Sacha.

Vijf minuten na het geplande tijdstip van half vier luidt hoofd kampleiding Lisette van Duijn-Bruning de algemene bel ten teken van het gezamenlijk zingen in de kerktent. Het orthodoxe geloof zonder zang is als katholieke kerk zonder paus. Niet voor niets sprak men vroeger in Rusland over een kerkbezoek als ‘we gaan naar het gezang’ in plaats van ‘we gaan naar de kerk’.
Onder leiding van Suzanna Roye, een 27-jarige Amsterdamse studente psychosociaal werk die als kind al deelnam aan orthodoxe zomerkampen, worden verschillende verzen gezongen. Opvallend is dat vrijwel iedereen meezingt, ook de oudste groep kinderen. Het enthousiasme neemt toe als blijkt dat de aartsbisschop van Brussel en België, net als de afgelopen twee edities, in het kamp is gearriveerd.
Als hij de kerktent betreedt zet iedereen het afgesproken welkomstlied in. “Ies Polla, Eti, Despota!” zingt men, wat betekent: ‘Nog vele jaren meester!’. Met een glimlach ontvangt aartsbisschop Simon deze wens, om vervolgens achteraan in de kerktent te gaan staan. Omdat hij alleen de Russische taal kent is meezingen lastig. Na afloop vertelt vader Hildo dat het enthousiasme over diens komst ook daardoor komt. Aartsbisschop Simon zal optreden als biechtvader en sommige kinderen spreken in het Russisch gemakkelijker over hun zonden.

In de namiddag wordt de betekenis van deze donderdag duidelijker. Iedereen is vrij in de keuze om wel of niet te gaan biechten. Maar de sfeer in het kamp moet rustig zijn. De leiding heeft dat zichzelf ook als opdracht gegeven. Concreet betekent dat de verschillende leeftijdsgroepen nog duidelijker gescheiden houden. En vooral zorgen voor rust en waar mogelijk, individueel af en toe iemand aan spreken om kort na te denken over wat je eventueel kan gaan zeggen.
Aanvankelijk lukt dat goed. De kinderen zijn rustig, de sfeer gelaten. Maar tijdens het avondeten slaat het weer plotseling om. Er zijn windvlagen en de regen slaat hard neer op de tentdoeken. Als leidster Sacha na het dankgebed in de keukentent aan de groep van tieners wil vertellen over de mogelijkheid tot biechten spreekt ze extra luid om de regen en steeds dichter naderende donderslagen te overstemmen. Als de harde regen aanhoudt begint ze uiteindelijk maar te zingen. Een medebegeleider valt haar bij. “I am waiting my Lord. Because it’s raining my Lord.”
In andere eettenten worden ook de nodige voorbereidingen getroffen. Wachtend op een teken van de leiding om naar de kerktent te gaan voor het avondgebed spreken twee kinderen uit de middelste groep kort over de naderende biecht. “Ik weet niet goed wat ik moet zeggen,” zegt een. De ander, al iets meer ervaren met het biechten, haalt kort de schouders op. “Dat komt wel, straks.”

19.55 uur: de bel luidt voor het avondgebed. Met een haastige pas vervoegt iedereen zich door de inmiddels geminderde regenbui naar de kerktent, waar vader Alexander, vader Hildo, aartsbisschop Simon en diaken Dimitri klaar staan voor de dienst. Na het half uur durende gebed zijn de eerste drie geestelijken beschikbaar om te biechten.
Iedere leeftijdsgroep keert terug naar hun eigen eettent en wacht vervolgens in stilte op dat wat komen gaat. Beginnend bij de jongste worden ze in groepjes van drie naar een bank in de kerktent gebracht. Vandaar kunnen ze van een afstand toekijken naar hun biechtende voorgangers en weten ze precies wanneer het hun beurt is.
Na ruim twee uur, waarin de aanhoudende regen eerst wordt verdrongen door een regenboog (‘ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde’: Genesis 9:13) en uiteindelijk ook door een beginnende sterrenhemel – heeft van het hele orthodoxe zomerkamp op twee na iedereen zijn of haar zonden opgebiecht.

Orthodox Zomerkamp 2008

Orthodox Zomerkamp 2008

Van 1 t/m 9 augustus heeft op het domein De Hoge Rielen bij Kasterlee (België) het jaarlijkse Orthodoxe zomerkamp plaatsgevonden. De zomerkampen worden sinds 2000 gezamenlijk georganiseerd door de Orthodoxe jongerenverenigingen in Nederland en België, OJN en OJB. De kampen zetten de traditie voort van de Orthodoxe kinderkampen die gedurende ca. 25 jaar zijn gehouden door de Vereniging van Orthodoxen Heilige Nikolaas. Zij vinden plaats met de zegen van de bisschoppen van de voornaamste Orthodoxe bisdommen met parochies in Nederland en België: het Aartsbisdom van België-Exarchaat van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat, het Aartsbisdom van Brussel en België-Bisdom van Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk en het Exarchaat van de Orthodoxe kerken van de Russische traditie van het Oecumenisch Patriarchaat. De kampen wordt in de Nederlandse taal gehouden, afwisselend in Nederland en België.

 

Het OZK 2008 had 62 deelnemers in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar. Met inbegrip van het leidingteam telde het volledige kamp ruim tachtig personen. Kamppriester was, net als voorgaande jaren, vader Alexander Yavarouski uit Leuven, bijgestaan door de diakens Hildo Bos (Amsterdam) en Dimitri Jatsun (Antwerpen). Hoofd kampleiding was dit jaar Elisabeth (Lisette) van Duijn-Bruning uit Amsterdam, docente in het bijzonder onderwijs. Onder de leiding waren vier nieuwe leidster die zelf als kind mee zijn geweest op het OZK.

groepsfotoozk08
Thema van het kamp waren de gelijkenissen van Christus. Elke dag werd tijdens de ochtendgebeden één gelijkenis gelezen, die tijdens de catechese, spelen en activiteiten werd uitgewerkt. De meeste activiteiten, evenals de maaltijden, vonden plaats in de drie leeftijdsgroepen waarin het kamp is opgedeeld: 7-9 jaar, 10-12 jaar en 13-16 jaar. Voor sommige spelen en activiteiten werden de groepen juist gemengd. Uiteraard werden de gebeden en diensten in de kerktent door alle deelnemers samen gehouden.


Twee hoogtepunten in het kamp waren ongetwijfeld het bezoek van twee aartsbisschoppen en het voltrekken van een doop. Aan de vooravond van de Goddelijke Liturgie waarmee het kamp werd afgesloten, arriveerden aartsbisschop Simon van Brussel en België (Russisch-Orthodoxe Kerk) en aartsbisschop Gabriël van Komana (Exarchaat van de Orthodoxe kerken van de Russische traditie van het Oecumenisch Patriarchaat) in het kamp. Aartsbisschop Simon had het kamp reeds in 2006 en 2007 bezocht, aartsbisschop Gabriël in 2002. Beide bisschoppen werden met klokgelui
ontvangen en gaven de kinderen de zegen. Hierna volgde de doop van een kampdeelneemster, wiens ouders de organisatie hadden verzocht om haar te laten dopen. Na tijdens het kamp catechese te hebben gevolgd, werd ze in een
geïmproviseerde doopkapel door aartsbisschop Gabriël gedoopt. De aanwezige kinderen, die zelf de doopjurk en het doopbewijs hadden gemaakt, lieten zich door een onverwachte onweersbui niet uit het veld slaan. Bijeengedrukt onder
het dak van de kleine feesttent ging de dienst gewoon door.
Op 8 augustus celebreerden beide bisschoppen gezamenlijk de Goddelijke Liturgie in de kerktent. De dienst werd door de kinderen in het Nederlands gezongen, met enkele teksten in het Grieks en het Kerkslavisch. In zijn homelie na de dienst refereerde aartsbisschop Simon aan het belang van de
geestelijke inspiratie van het kamp voor de rest van het jaar. Ook merkte hij op dat lang niet alle parochiekerken zich kunnen beroemen op een concelebratie van twee aartsbisschoppen; een teken dat het kamp en de kampkerk een stabiele realiteit zijn geworden. Aartsbisschop Gabriël dankte Mgr. Simon van harte voor de concelebratie en vertelde over de beginjaren van het kamp van de Vereniging van Orthodoxen. Beide aartsbisschoppen hopen ook in 2009 het kamp weer te bezoeken.


Het OZK 2009 zal in Nederland plaatsvinden. Lisette van Duijn-Bruning zal wederom hoofd van de leiding zijn. Een selectie van foto’s staat in ons fotoalbum.

Donaties voor het kamp (voor aanschaf van tenten, materialen en beurzen) kunt u overmaken op girorekening 121293 tnv OJN-OZK te Amsterdam.

Kampcommissie OZK 2008

Lisette van Duijn-Bruning, Sofie Tobazidis, Agnes van der Voort, Hildo Bos

Orthodox Zomerkamp 2009

Orthodox Zomerkamp 2009

Van 25 juli t/m 1 augustus jongstleden is het jaarlijkse Orthodoxe Zomerkamp (OZK) gehouden op kampeerterrein “De Abbert”bij Dronten in Flevoland. Het kamp werd voor de tiende keer achtereen georganiseerd door de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in België (OJB-JOB). Zoals gebruikelijk kreeg het kamp de zegen van de bisschoppen van de drie grootste bisdommen van de Benelux, het Orthodoxe Exarchaat van Nederland en Luxemburg van het Oecumenisch Patriarchaat, het Exarchaat der Russisch-Orthodoxe Kerken van het Oecumenisch Patriarchaat in West Europa en het diocees van Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Aan het kamp namen dit jaar zestig kinderen en twintig leiders deel. Hoofd kampleiding was voor het tweede achtereenvolgende jaar Elisabeth (Lisette) Van Duijn-Bruning, de geestelijke verzorging was in handen van v. Alexander Yavarouski (Leuven), v. Hildo Bos (Amsterdam) en diaken Dimitri Jatsun (Antwerpen). Zes leiders hadden in hun jeugd zelf aan Orthodoxe kampen deelgenomen: vier van hen aan de kampen van de Vereniging van Orthodoxen en twee aspirant-leiders aan het OZK zelf. De kinderen waren onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen: 7-9 jaar, 10-12 jaar en 13-16 jaar. Vooral de oudste groep was dit jaar groot met 27 kinderen. Naast de “gewone” tentleiding waren dit jaar ook leiders mee voor drama, sport en spel en het materiaalbeheer. Met ruim tachtig personen in het kamp was het kookteam van drie personen non-stop druk in de veldkeuken. Afgezien van een houten blokhut waar het kantoor was ingericht, was het hele kamp in tenten ondergebracht.

Het kamp had als thema “De woestijnvaders”. Gedurende een week werden catechese, sport, spel en theater gebruikt om de traditie van de vaders en moeders van de vroege kloostertraditie te leren kennen. Leidraad waren de korte vertellingen en vaderspreuken (Apophtegmata) waarin stilte, gebed en de evangelische geboden centraal staan. Naast de “gewone” kerktent was hierom ook een rustige gebedshoek ingericht waar kinderen en leiders desgewenst konden bidden.

Elke dag begon en eindigde met gebed in de kerktent. Ook werden twee Goddelijke Liturgieën gecelebreerd, waarbij de kinderen alle gezangen en lezingen voor hun rekeningen namen. De slotliturgie op 31 juli werd gecelebreerd door aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland. Hiermee werd de traditie voortgezet dat de bisschoppen die hun zegen aan het kamp geven, er ook komen celebreren. De organisatie hoopt in de komende kampen ook één van de bisschoppen van het Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Metropoliet Panteleimon, bisschop Maximos of bisschop Athenagoras) te ontvangen.

Een ander bijzonder bezoek was hegoumena Maria uit Asten, die samen met zuster Makrina en zuster Andrea het kamp bezocht. Voor de kinderen uit de middengroep was de catechese met de zusters over het monniksleven een onvergetelijke ervaring.

Het OZK wordt volledig gefinancierd uit de bijdragen van deelnemers en schenkingen van bisdommen, parochies en particulieren. De groei van het kamp maakt steeds nieuwe investeringen nodig, waaronder twaalf (!) slaaptenten en een complete veldkeuken die de afgelopen jaren zijn aangeschaft. Ook wordt korting geboden aan kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. Giften kunnen worden overgemaakt op de volgende rekening:

121293 t.a.v. OJN-OZK te Amsterdam.
IBAN: NL58 INGB 0000121293
BIC: INGBNL2A
Het OZK 2010 zal eveneens plaatsvinden op terrein “De Abbert”. In het najaar van 2009 zal hierover meer bekend worden gemaakt.

Bron: bestuur@orthodoxejongeren.nl – 7 augustus 2009 Persbericht van de Vereniging van Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN)

OJN-dag 2008

OJN-dag 2008

Met een kleine, zeer enthousiaste groep jonge orthodoxen heeft OJN afgelopen zaterdag een jongerendag gehouden. We verzamelden in de Koptische kerk in Utrecht. Daar kregen we een lezing van Elham Khalil, lid van de Koptische kerk, over de verschillen en overeenkomsten tussen de vroege christenen en ons orthodoxen nu. Met levendige voorbeelden en twee plastic bekertjes die het eeuwige en het tijdelijke leven illustreerden heeft ze een prachtverhaal gehouden.
Na een gezellige lunch kropen we achter de televisie om een tweetal video’s te bekijken. De video’s heeft Elham gemaakt voor het Koptisch museum  (het museum bestaat niet meer). In de eerste film werd het kiezen van het mooiste brood voor het worden van het lam uitgelegd. In de tweede film zagen we een samenvatting van de Koptische liturgie.
Hierna pakten we de bus (het regende!!) naar het Museum Catharijneconvent in de binnenstad van Utrecht. We hebben ons twee uur lang vermaakt met de audio-tour, het bekijken van de tentoonstelling “Met passie geschilderd” en de museumwinkel. Hierna liepen we naar het pannenkoekenrestaurant voor een overheerlijke pannenkoek.
Deze gezellige en inspirerende dag sloten we af met de avondwierookgebeden (Vespers) in de Koptische kerk. Van de Abouna (priester) kregen we na afloop een kruisje om ons te bedanken dat we in zijn kerk waren geweest. We zullen nog een keer terugkeren op een zondag voor de liturgie.

Jongerenweekend Engeland

Jongerenweekend Engeland

St. John the Baptist
Ilam, Engeland 21-24 maart 2008

Vrijdagavond om 07:00 uur vertrek vanaf Schiphol. Onze (Agnes en ik) vlucht was vanwege de sneeuw vertraagd. Na een rustige en korte vlucht kwamen wij aan in het zonnige Engeland. Met de bus gingen we naar het station in Derby( spreek uit: Darby)
Daar gingen we op zoek naar een man met een baard en een grijze trui. Uiteindelijk vonden wij de man die we zochten. Hij is Roemeens en zijn naam is Ionut (Donut) In de autorit van 40 minuten veranderde het landschap van een klein Engels stadje naar een prachtig landschap met heuvels en schapen. In dit mooie landschap is het plaatsje Ilam. In dit plaatsje vond het Orthodox Youth Festival 2008 plaats. We werden hartelijk ontvangen door de organisatie. Om het ijs te breken deden we een aantal kennismakingsspelletjes waaronder het onderdeel ‘speeddaten’. Tijdens dit onderdeel maakten we ook kennis met Bisschop Kallistos, Vader Filip en zuster Magdalena van het klooster in Essex.
’S Avonds gingen we met z’n allen  naar de Kerk op het terrein van de Heilige Betram. We hielden Vespers en hierna hebben we met elkaar gesproken over allerlei onderwerpen. De volgende dagen starten we met de Liturgie, die elke keer weer heel inspirerend is geweest. Gedurende het weekend hebben we diverse lezingen gehad van o.a. Bisschop Kallistos, Vader Filip en zuster Magdalena. De hoofdlijnen van de lezingen waren vrijheid in je leven,vrijheid om je eigen keuzes te maken en de vrijheid die je hebt als je alleenstaand bent of juist al samen. Deze lezingen waren inspirerend, grappig en heel erg herkenbaar en ze hebben geleid tot goede gesprekken tussen de jongeren naderhand. Verder hebben we prachtige wandelingen gemaakt door de groene heuvels met schapen en heel veel modder. Tijdens deze wandelingen hebben we verder gepraat over de lezingen en elkaar op een creatieve manier leren kennen. Een belangrijk onderwerp was het kinderkamp. Uit de gesprekken is gebleken dat zowel het Griekse zomerkamp als het OJN-OZK veel overeenkomsten hebben. Over en weer werden er ervaringen uitgewisseld en adviezen gegeven om de zomerkampen tot een nog groter succes te maken. Tijdens deze dagen werd er gegeten volgens de vastenregels. Op de laatste avond voor ons vertrek leerden we de Ierse volksdans en kregen we een Grieks mini concert op de piano en de gitaar. Het afscheid was erg bijzonder. In zo een korte tijd hebben we met iedereen een hechte band gekregen. Vandaar dat het afscheid erg zwaar was. Er waren veel tranen en er werd gezongen. Hopelijk zullen we elkaar snel weer zien. Deze dagen waren veel te kort om iedereen goed te leren kennen, maar er blijven hele mooie herinneringen over. We hebben er zeker van genoten en we zullen deze bijzondere dagen koesteren.

Janja

Orthodox Zomerkamp 2007

Orthodox Zomerkamp 2007

Van 29 juli tot en met 4 augustus vond in de bossen van Putten het achtste orthodoxe zomerkamp voor nederlandstalige kinderen en tieners plaats. 45 kinderen en 18 begeleiders namen deel aan het kamp. Zij kwamen uit Belgie en Nederland, maar vertegenwoordigden een veelvoud aan culturen en achtergronden. De geestelijke leiding werd gedragen door vader Alexander Yavarousky, rector van de parochie van de Heilige Mattheüs te Leuven (België), diaken Hildo Bos van de parochie van de Heilige Nicolaas te Amsterdam en diaken Dimitri Jatsun te Anntwerpen . De eindverantwoordelijke van het kamp was Idwine van der Blij.

Het thema van het kamp was dit jaar “Johannes de doper en voorloper”. Het kwam naar voren tijdens de ochtendgebeden, bij de cathechese, bij de spelen en bij de creatieve activiteiten. Hier volgt een kleine greep uit onze belevenissen:

We begonnen ons kamp met een toneelstuk met daarin het leven van Johannes de doper en voorloper. Alle kinderen waren zeer geboeid, wat bleek uit het feit dat gedurende de week anekdotes hieruit terugkwamen in de verhalen van de kinderen. Gezien het feit dat de leeftijd van de kinderen varieerde van 7 tot 17 jaar, was het kamp verdeeeld ion drie leeftijdsgroepen en vonden de meeste activiteiten plaats per subkamp. Het was daarom extra leuk om te zien dat op de eerste dag een groot spel met alle deelnemers goed aansloeg bij de kinderen. De samenwerking binnen de groepjes was bijzonder goed; de oudste deelnemers namen verantwoordelijkheid voor de jongste, deze jongsten maakten op hun beurt met hun enthousiasme de ouderen weer actief.

De volgende dag, dinsdag, hadden de tieners een wandeltocht waardoor deze groep een hechte band kreeg, onder andere door de goede gesprekken die ze met elkaar voerden tijdens het wandelen. De blaren namen ze voor lief. De dag erna kon er door de vermoeide tieners en de kinderen uitgerust worden tijdens het zwemmen. Ook dit jaar viel het aangepaste ‘levend stratego’weer goed in de smaak. In plaats van de militaire hirarchie, werd gebruik gemaakt van de kerkelijke hierarchie, waardoor zelfs de jongsten wisten of een metropoliet nu lager of hoger is dan een bischop.

Donderdagavond was er Vespers en ruimte om te biechten, het was goed om te zien hoe vanzelfsprekend de biecht voor de kinderen is. Het hoogtepunt van het kamp was de Goddelijke Liturgie de volgende ochtend. De gehele Liturgie werd gezongen door de kinderen, hoofdzakelijk in het nederlands, afgewisseld met enkele griekse en slavische gezangen. De kerk was versierd met fresco’s die dit jaar en vorige jaren door de tieners zijn geschilderd. Als eregast was bisschop Simon aanwezig.’s Avonds was de bonte avond, met stukjes (veel dansjes) en broodjes bakken bij het vuur. Omdat we de volgende ochtend reeds vroeg het terrein af moesten, hadden we de kerktent al ingepakt. Hierdoor sloten we het kamp op zaterdagochtend op gepaste wijze af met ochtendgebeden in de kampvuurkuil.

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit kamp bedanken, zowel degenen die een geldelijke bijdrage hebben geleverd (Vereniging van Orthodoxen en verscheidene parochies), als degene die hun tijd en energie hebben bijgedragen (de leiding, de organisatie, de op- en afbouwploeg uit Amsterdam). Daarnaast natuurlijk nog eenieder die in gebed of in daad heeft bijdragen aan dit onmisbare stukje orthodoxie voor onze kinderen.

We zijn alweer begonnen met de voorbereidingen van volgend jaar en alle soorten van bijdrage zijn welkom. We zijn nog op zoek naar onder andere een hoofd kampleiding, een aantal tentleiding en ondersteunende mensen. Geldelijke bijdragen in de vorm van donaties kunnen gestort worden op girorekening 121293 tnv OJN-OZK te Amsterdam.

Organisatie Orthodox Zomerkamp 2007

Idwine van der Blij, Agnes van der Voort en Hildo Bos